Communicatie is een vaardigheid die absoluut meester gemaakt moet worden. Het is namelijk vrij complex. Zodra er meer dan één mens in een ruimte is wordt er gecommuniceerd. We geven vanuit bewustzijn en nog vaker vanuit onderbewustzijn signalen aan de ander. Er is altijd communicatie zodra mensen samenkomen.

‘Communication – the human connection – is a key to personal and career success.’ – Paul J. Meyer

Verbaal, non-verbaal, schriftelijk. We pakken de basisbegrippen er even bij. In dit artikel beschrijf ik het belang van krachtig communiceren: waarom verbetert die de kwaliteit van je relaties?

Krachtige communiceren

Krachtig communiceren is het zenden en ontvangen van informatie. Daarbij moet de ander dezelfde betekenis toekennen aan de manier waarop je aan de informatie gehoor geeft. Zorg er dus voor dat je dezelfde taal spreekt. Alleen dan kun je zo effectief mogelijk de gewenste informatie kunt ontvangen of zenden. Daarbij gaat het niet alleen om woorden en de manier waarop ze uitgesproken worden. Het hangt ook samen met cultuur en andere aan de omgeving gebonden elementen. Je moet jezelf verstaanbaar maken. De energie die we toevoegen aan de woorden die we spreken, biedt een andere dimensie in communiceren.

Non-verbale communicatie zegt veel meer dan verbale communicatie, maar wordt vaker verkeerd geïnterpreteerd. Als we allemaal dezelfde taal zouden spreken en de letterlijke betekenis van woorden zouden hanteren, zou het communiceren een stuk krachtiger worden. Door letterlijk te communiceren zou je interpretatie veelal kunnen vermijden. Maar ons onderbewuste pikt zoveel signalen op dat het bijna niet mogelijk is om te communiceren zonder ruis. Daarom is het des te belangrijker om tijd te besteden aan je communicatie. Neem de tijd om informatie goed over te dragen en te ontvangen.

Doel van communicatie? Het is een middel

Communicatie zou moeten beginnen met een doel. Want ze is een middel om tot een bepaald doel te komen. Wat willen we bereiken met elkaar? Als er meerdere personen in een ruimte zijn ontstaat er communicatie. Maar, wat is het doel dan? Waarom wordt er direct gecommuniceerd? Volgens mij zouden we communicatie een stuk minder complex maken als we stellen dat ze altijd draait om beïnvloeding of relatie creëren. Die twee gaan altijd hand in hand. Zonder beïnvloeding geen relatie en andersom.

Krachtige leiders begrijpen het belang van goede communicatie. Ze ontwikkelen zowel hun non-verbale als verbale communicatievaardigheden en bewustzijn.

‘A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way.’ – John C. Maxwell

Krachtige leiders zijn goed in delegeren. Hun tijd is net als die van jou beperkt. Je kunt niet alles zelf doen. Je zult moeten delegeren. Delegeren op een manier die op lange termijn werkt.

De juiste mensen op de taken

Wat mij betreft hebben krachtige leiders gemeen dat ze de juiste mensen op de taken zetten. Minder krachtige leiders zullen de taken wellicht wel uitbesteden, maar ze zullen die altijd moeten blijven controleren. Om de juiste mensen op de juiste taken te krijgen is een mens- en taakgerichte aanpak nodig.

Hoe beter de persoon zijn taak uitvoert, des te meer profijt jij ervan hebt. Neem dus echt de tijd om heel duidelijk te definiëren voor welke taken je mensen nodig hebt en zoek de meest geschikte personen om die taken uit te voeren.

De juiste personen zijn diegenen die leidinggeven aan zichzelf en de taak, vanuit bekwaamheid. Je hebt díé persoon nodig die de verantwoordelijkheid op zich neemt; iemand die je niet hoeft te controleren en de taak excellent uitvoert. Neem daarom de tijd om te ontdekken wie iemand is. Is hij voor de lange termijn geschikt? Of slechts voor de korte termijn (en daarmee dus eigenlijk niet)?

Van controleren naar verantwoordelijk houden

Als leider moet je dus zo min mogelijk bezig zijn met uitvoerende taken. Je moet bezig zijn met het bouwen van een team rondom de taken binnen de organisatie. De uitdaging is dat veel leiders vanuit controle vergeten om te delegeren. Want heel eerlijk: je kunt het zelf toch beter? ‘Ik doe het wel even, dat is sneller dan het uitleggen aan een ander.’ Hoe vaak moet je het alsnog controleren om erachter te komen dat de gewenste kwaliteit niet is gerealiseerd? Verschrikkelijk. Hoe kun je dat ombuigen?

Er moet een verschuiving plaatsvinden van controleren naar verantwoordelijk houden. Als jouw team weet dat jij het uiteindelijk alsnog controleert, word jij verantwoordelijk gehouden voor het resultaat. Controle voorkomt dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is wel hoe het werkt. Je moet dus de controle loslaten en de verantwoordelijkheid bij je team neerleggen. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheden hebben en zich bij jou verantwoorden. Je moet ze de kans geven om fouten te maken en die te herstellen zonder dat jij ingrijpt. Is dat moeilijk? Ja, want je voelt je verantwoordelijk richting je klant of het gewenste resultaat. Toch is dit nodig om anderen de kans te geven om het excellent te doen. 

Coach je team in leiderschap

Jouw rol als leider moet veranderen van de contoleur naar de leider en coach. Je team heeft een daadkrachtige leider nodig die de koers bepaalt. Ook is een coach nodig die helpt om het team te laten groeien in leiderschap. Iemand die de teamleden verantwoordelijk durft te houden en ze hun eigen problemen laat oplossen.

Je leert pas echt rijden als je je rijbewijs al hebt

Waar of niet waar? Zolang er iemand naast je zit die verantwoordelijk is en op de rem trapt als jij een fout maakt, rijd je nooit volwaardig. Je leert niet volledig om gevaren in te schatten, je bent niet genoeg verantwoordelijk. Zodra er niemand meer naast je zit leer je echt rijden. Dit werkt ook zo binnen je team. De teamleden kunnen hun taken excellent doen als jij ze alle informatie geeft, ze inwerkt, ze vertelt wat de verwachting is, ze duidelijk het resultaat voor ogen houdt en ze verantwoordelijk houdt.

Geef leiding aan projecten

Projectmanagement is een onmisbare competentie die krachtige leiders gemeen hebben. Door projectmatig denken en handelen kunnen ze efficiënt van A naar B komen. Het proces van een project bestaat conceptueel uit de volgende fases:

 • Bepaal het gewenste eindresultaat.
 • Bepaal welke acties er genomen moeten worden om tot dit resultaat te komen.
 • Bepaal wie verantwoordelijk is voor welke actie, en binnen welk tijdsbestek.
 • Onderneem de acties binnen de gestelde tijd.
 • Controleer de kwaliteit van de gedane acties.
 • Bepaal of het gewenste eindresultaat behaald is.

Tijdens het proces moeten de vordering, de kwaliteit, de besteedbare budgetten en de tijd gemanaged worden.

Succes met delegeren!

Krachtige leiders delegeren taken aan de juiste mensen.

‘Financial freedom is available to those who learn about it and work for it.’ – Robert Kiyosaki

Het geldspel begrijpen. Tja, alleen dáárover kun je al een boek schrijven. Ik ga het beknopt houden. Voordat ik voor mezelf begon, las ik het boek ‘Rijke pa, arme pa’ van Robert Kiyosaki – een aanrader voor iedereen die het geldspel beter wil begrijpen. Het belangrijkste dat ik eruit leerde: als krachtige leider moet je niet afhankelijk zijn van geld dat voortkomt uit je tijdsinspanning. Je moet in zo min mogelijk tijd zo veel mogelijk verdienen. Dat kan alleen als je echt van waarde bent!

In mijn optiek is het belangrijk dat je financieel vrij bent. Hierbij jaag ik niet op ‘passief inkomen’ of ‘get rich quick-onzin’. Onder ‘financieel vrij’ versta ik dat je geld en mensen voor je laat werken, zodat je cashflow stabiel is en je je tijd er niet (meer) in hoeft te investeren. Binnen Succeswebsites heb ik dit op die manier gecreëerd. Anders zouden we niet in staat zijn geweest om Stichting Mountain Leaders volledig non-profit op te richten. Ook zou ik dan geen tijd kunnen besteden aan het schrijven van dit boek. Ik zou niet tot volle potentie kunnen komen, omdat ik beperkt zou zijn in tijd of geld.

Ik leg hierna uit wat volgens mij de stappen zijn om op termijn een stabiele cashflow te realiseren.

1. Focus op waarde toevoegen

Als we dus stellen dat het geldspel draait om waarde leveren, kunnen we een heel andere benadering hanteren. Je tijd is schaars, geld niet. Bedenk dus hoe je zo veel mogelijk waarde in zo weinig mogelijk tijd kunt toevoegen. Creëer waardevolle diensten of producten voor een specifieke doelgroep.

Het is zeer waarschijnlijk dat je in het begin gewoon al je besteedbare tijd nodig hebt om je onderneming van de grond te krijgen. Een stabiele klantenstroom krijgen kost over het algemeen veel tijd, energie en geld.

2. Automatiseer je bedrijfsprocessen

Als je waardevolle diensten of producten hebt, is het raadzaam om alle bedrijfsprocessen te optimaliseren. In de beginfase ga je hier een aantal keren doorheen om te ontdekken waar automatiseringsmogelijkheden liggen. Dit kan simpelweg een administratiesysteem zijn met kant-en-klare e-mailtemplates, offertes en facturen die periodiek verstuurd worden. Ook kun je een vraag die je tien keer per week moet beantwoorden onderdeel maken van een helpcentrum. Hoe meer je klant zelf kan doen, hoe minder tijd jij kwijt bent.

Denk ook aan een crm-systeem, automatisering voor marketing- en socialmediasystemen, etc.

3. Houd je vaste kosten laag

Houd te allen tijde je vaste kosten laag. Gebruik alleen de software die je echt nodig hebt. Probeer zo veel mogelijk eenmalig aan te schaffen, zodat je vaste kosten laag blijven. Huur geen peperduur kantoor, maar iets wat voor nu goed is en waarmee je minimaal een jaar vooruit kunt.

4. Laat mensen voor je werken

De volgende stap is geld investeren in mensen. Huur een specialist of juist een generalist in. Voor zelfstandige ondernemers geldt vaak dat ze als eerste een virtuele assistent nodig hebben, die op verschillende uitvoerende gebieden kan ondersteunen. Kom vrij van uitvoerende taken die geen onderdeel zijn van de waarde die je toevoegt.

5. Laat geld voor je werken

De volgende stap is geld zo investeren dat het voor een stabiele ROI (return on investment) gaat zorgen. Dit kun je doen door te investeren in activa die wederkerige inkomsten opleveren. Denk aan vastgoed, hosting, en verhuur van bouwmaterialen.

Let er dan op dat je focus niet op geld ligt, maar op waarde toevoegen. De focus is het grotere doel waarom je financieel vrij wilt zijn. Geld blijft puur het middel dat je kunt inzetten om een geweldig leven te creëren. Gebruik het op die manier, gericht op de lange termijn. Investeer slim en zorg dat je het geld zo snel mogelijk voor jou laat werken.

Krachtige leiders creëren (financiële) vrijheid door te focussen op waarde toevoegen.

‘If you want to be (financially) free, you need to become a different person than you are today and let go of whatever has held you back in the past.’ – Robert Kiyosaki

Ik ben ervan overtuigd dat vrijheid hebben een drijfveer is van velen. Zeker als het gaat om ondernemers. Ze kiezen voor de vrijheid om hun eigen werktijden in te plannen. Om zelf te bepalen wanneer ze wat doen; wanneer ze vakantie nemen of een nachtje doorwerken. Heerlijk!

Voor leiders is vrijheid meer dan alleen maar zelf baas zijn over je tijd en energie. Het is een onafhankelijkheid waardoor ze zonder dubbele agenda echt kunnen doen wat ze moeten doen. Hier gaat het om vrijheid in de zin van tijd en geld. Als je niet wordt betaald voor je tijd en zeer goed omgaat met je tijd, kun je beide bereiken.

Team en automatisering zorgt voor vrijheid

Zelf heb ik dit opgebouwd middels Succeswebsites. Zoals de meeste websitebureaus bieden wij abonnementen, hosting en onderhoud aan. De uitvoering hiervan is deels geautomatiseerd. Omdat het vooral om technische werkzaamheden gaat, heb ik die voor het overgrote deel uitbesteed aan technici. Daardoor heb ik zowel financieel als qua tijd vrijheid en ben ik dus niet afhankelijk van de uren die ik werk. Zo kan ik doen wat ik te doen heb, zonder beperkende overtuigingen, middelen of tijd. Het geeft me de mogelijkheid om een tweede business te beginnen, vanuit het buitenland te werken of weinig uren te werken (als ik dat zou ambiëren).

Al je tijd geven voor veel te weinig geld

In onze calvinistische cultuur wordt op de een of andere manier raar gekeken naar de verhouding tussen tijd en geld. We vinden het prima dat we gemiddeld 160 tot 200 uur per maand van huis zijn om ons leventje te kunnen leiden, totdat we met pensioen gaan.

Ik heb dat nooit begrepen en al helemaal nooit geambieerd. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat je het overgrote deel van je leven alleen maar bezig bent met werken voor iemand anders’ doel in ruil voor centjes, zodat jij een comfortabel leventje hebt? Het is wat mij betreft vrij individualistisch. Waarom denk je zo klein? Waarom accepteer je een systeem dat al zo oud is? Wat houdt je tegen om vrijheid te realiseren? Je comfort?

Er is niets goed of fout, maar ik weet dat leiders de wereld stukje bij beetje mooier kunnen maken. Daarom moeten ze zo efficiënt mogelijk met hun tijd omgaan. Verdoe je tijd niet. Je hoeft niet voor je tijd betaald te worden. Je kunt ervoor kiezen om voor je waarde betaald te worden. Dan houd je meer over in minder tijd, en creëer je vrijheid qua financiën en tijdsbesteding.

Krachtige leiders creëren vrijheid qua financiën en tijdsbesteding.

‘Most people spend more time and energy going around problems than in trying to solve them.’ – Henry Ford

We hebben het al gehad over van waarde zijn en hoe belangrijk dat is. Problemen oplossen is een van de meest waardevolle zaken waar je mee bezig kunt zijn. Als leider is het belangrijk dat je problemen oplost die een zo groot mogelijke impact hebben. Je kunt bijvoorbeeld de nietjes in een nietmachine vervangen, werk uit handen nemen van een collega die zijn planning niet haalt, of je bezighouden met het vervangen van niet-functionerende teamleden. Dat laatste is wat leiders te doen hebben. De eerste twee zijn ook belangrijk, maar die taken moeten niet jouw verantwoordelijkheid zijn als leider.

Creëer jezelf zo dat je een oplossingsgericht persoon bent. Denk voortdurend in mogelijkheden, optimaliseer structuren en processen, zodat je bezig kunt zijn met het oplossen van grotere problemen.

Oplossingsgericht zijn helpt

Stel dat je team zijn omzetdoel niet realiseert. Door welk probleem lukt het niet? Dat heb je op te lossen. Als je salesteam niet presteert of je online marketing niet voor nieuwe leads zorgt, heb je een serieus probleem op te lossen. Maar daarvoor moet je wel oplossingsgericht zijn. Als je het probleem niet onder ogen wilt zien of er niet de verantwoordelijkheid voor neemt, valt er niets op te lossen. De oplossing is er namelijk pas als je het probleem erkent. Zonder probleem geen oplossing en andersom. Durf kritisch te kijken naar elk proces! Kijk naar jezelf, je team en je organisatie. Zoek overal de ‘zwakke’ schakels, de ‘problemen’ of mogelijke uitdagingen. En los het op.

Krachtige leiders zijn oplossingsgericht en nemen verantwoordelijkheid voor de problemen.

‘Make measurable progress in reasonable time.’ – Jim Rohn

Een krachtige leider is gericht op resultaat: het meetbare gevolg van acties. Een krachtige leider heeft dus geweldige resultaten. Ik ben daarbij wel gericht op een evenwicht. Je kunt een succesvol ondernemer zijn met een paar miljoen in je holding, maar als je geen relaties kunt onderhouden heb je ergens gefaald in het leidinggeven. We hebben het over een leider zijn, niet over succesvol zijn. Een krachtige leider krijgt succes vrijwel altijd als gevolg van de waarde die hij toevoegt.

Voor mij hebben krachtige leiders zichtbaar en zelfs meetbaar resultaat op o.a. de gebieden:

 • geld, bezit en stabiele geldstromen;
 • relaties en vriendschappen;
 • mentale en fysieke gesteldheid;
 • ontspanning, rust en vrijheid;
 • geluksbeleving en voldoening.

Geld, bezit en stabiele geldstromen

Krachtige leiders trekken geld aan omdat ze voortdurend waarde leveren. De stand van je bankrekening zegt veel over de hoeveelheid waarde die je levert. Uiteraard zullen veel leiders investeringen doen. Naast de stand van je bankrekening is meetbaar resultaat van de stabiele inkomende geldstroom uit investeringen, inkomen of bezit veelzeggend.

Relaties en vriendschappen

Onbaatzuchtige leiders hebben waardevolle relaties en vriendschappen als meetbaar resultaat. Uiteraard is de waarde hiervan moeilijk uit te leggen, omdat iedereen hier een eigen interpretatie van heeft. Volgens mij zie je de kwaliteit van iemands leiderschap binnen relaties aan de integriteit ervan. Echte vriendschappen houden voor mij in dat je mensen om je heen hebt die voor je door het vuur gaan. Zij zorgen voor jouw familie (en andersom) als het nodig is. Ze zouden elk moment opofferen als je dat echt nodig hebt. Het is een vertrouwensband die niet te breken is, omdat je aan elkaar gecommitteerd bent. Beide partijen kunnen ten goede van elkaar volledig zijn, doen en delen.

Mentale en fysieke gesteldheid

In hoeverre kun je invloed op je gezondheid hebben? Ziekte kan je overkomen. Er zijn echter wel causale verbanden tussen voedsel, beweging, rust en je gezondheid. Een leider creëert een gezonde levensstijl, zodat hij er zeker van is dat zijn fysieke gesteldheid een versterkende factor is voor zijn mentale gesteldheid, en hij vol energie kan doen wat nodig is. We hebben het al gehad over onze denkwijze en mentaliteit; onder mentale gesteldheid versta ik die twee samen. Je mentaliteit moet gericht zijn op het mooie van het leven, op groei en verbetering.

Ontspanning, rust en vrijheid

Het volgende meetbare punt is de afwezigheid van stress en verplichtingen. Krachtige leiders handelen vanuit rust. Ze weten waartoe ze in staat zijn, en dat alles wat op hun pad komt binnen hun mogelijkheden valt. Je krijgt geen grotere uitdagingen dan je aankunt. Als het toch groter voelt dan je aankunt, is je mentaliteit toe aan een oppepper, of heb je je iemand anders’ uitdaging eigen gemaakt.

Een krachtige leider begrijpt ook hoe belangrijk rust is. Daarom creëert hij in zijn leven momenten van bezinning, stilstaan, reflecteren en genieten.

Een leider creëert vrijheid van tijd en geld. Daardoor kan hij zonder beperkingen impact kan maken. Krachtige leiders worden niet betaald voor hun tijd.

Geluksbeleving en voldoening

Die zijn wat moeilijker meetbaar omdat het om gevoel gaat. Krachtige leiders die doen wat nodig is hebben een hogere mate van geluksbeleving. Wellicht omdat ze voortdurend voldoening halen uit hun relaties en alles wat ze doen. Ze zijn in staat om meer te doen dan anderen. Ook creëren ze daardoor meer momenten van voldoening. Dat draagt bij aan hun geluksbeleving.

Krachtige leiders hebben meetbare resultaten en doen altijd wat nodig is om de gewenste resultaten te bereiken.

‘Focus On Being Productive Instead Of Busy.’ – Tim Ferriss

Hoe productief ben jij op een gemiddelde werkdag? Hoeveel krijg jij gedaan in welk tijdsbestek? Is dat ook echt productief geweest? Of heb je gewoon je werk gedaan, wellicht een beetje half? Ben je wel lekker begonnen, maar ook vrij vlot weer afgeleid door sociale input, mails of telefoontjes?

Ik geloof dat er veel meer te produceren is in de tijd die we hebben, als we gefocust en efficiënt te werk gaan.

Binnen mijn onderneming zijn vrijwel alle systemen en terugkerende handelingen geautomatiseerd of uitbesteed aan anderen. Het komt er op dit moment op neer dat ik het klantcontact (relatiebeheer en sales) nog zelf doe omdat ik dat echt leuk vind. Al het andere wordt door systemen of mijn team gedaan. In de tijd die daardoor overblijft kan ik bezig zijn met de belangrijkste taken. Met taken die bijdragen aan groei of direct resultaat opleveren. Dat zijn de taken die ik als ondernemer te doen heb.

Druk, druk, druk

Terug naar jou. Ben jij bezig met taken die voor resultaat zorgen of ben je continu druk bezig met allerlei subtaken, die veel hoofdruimte, tijd en energie vergen maar weinig tot niets opleveren? Als je alles zelf blijft doen, houd je te weinig tijd over om flink resultaat te realiseren. Je hebt je tijd nodig. Besef dat tijd het enige is dat echt schaars is. Al het andere is te creëren. Zorg ervoor dat je andermans tijd gaat inzetten op taken die jij niet moet doen.

Wat moet je als ondernemer zo snel mogelijk uitbesteden? Of als je geen ondernemer bent maar een fulltime baan hebt, wat moet je dan wel en niet doen? Wat moet je uitbesteden? Wat kun je überhaupt uitbesteden?

Allereerst voor de ondernemers. En dat is wat mij betreft drieledig. Ik maak als volgt onderscheid:

 • Vakgerichte ondernemers, die worden betaald voor het uitvoeren van een bepaalde specialistische dienst (bijvoorbeeld administrateur, stukadoor, schilder, monteur, rijinstructeur, websitebouwer of personal trainer).
 • Kennisondernemers, die hun kennis en ervaring verkopen (bijvoorbeeld spreker, trainer, coach, adviseur, fiscalist, diëtist of handelaar).
 • Productverkopende ondernemers, die een product in de markt hebben gezet (bijvoorbeeld gadgets, software, hardware, bouwmateriaal of voedsel).

Voor ieder type ondernemer is er een andere manier nodig om een team te bouwen dat voor groei zorgt.

Productiviteit verhogen voor vakgerichte ondernemers

De vakgerichte ondernemers adviseer ik om zo snel mogelijk een volle agenda te realiseren met betaald werk. De volgende stap is een vakman inhuren of in loondienst nemen. Dan kun jij weer aan de slag met het uitbreiden van je klantenbestand, totdat je de volgende in dienst kunt nemen. Dit proces blijf je herhalen. Na verloop van tijd neem je de taak van project- en accountmanager op je. De administratie en andere bijkomende werkzaamheden kun je relatief goed uitbesteden aan een virtuele assistent. Uiteraard komt daar in de praktijk veel bij kijken, maar dit boek gaat over leiderschap; leiders doen wat nodig is, ondanks uitdagingen of angst.

Productiviteit verhogen voor kennisondernemers

De kennisondernemers zoals trainers en sprekers willen nogal eens hetzelfde doen als de vakgerichte ondernemers. Ze denken in termen van ‘een exitstrategie hebben’, met alle gevolgen van dien. Ze willen een trainer opleiden en collega’s inzetten, en er een marge tussenhouden, terwijl ze alle subtaken nog zelf doen.

Kenniswerkers kunnen goede tarieven rekenen. Volgens mij moeten ze daarom focussen op boekingen creëren: twee tot vier keer per week op het podium staan voor minimaal 1.000 euro. Alle overige uitvoerende werkzaamheden die vallen onder marketing, administratie, verkoop etc. moet je zo snel mogelijk uitbesteden aan een officemanager of virtuele assistent. Je hoeft nooit meer dan twee tot vier keer per week op het podium te verschijnen. Als je te veel aanvragen krijgt, moet je gewoon je tarieven verhogen (je krijgt de aanvragen alleen omdat je blijkbaar van waarde bent).

Zo kun je met parttime werken prima 100.000 euro per jaar verdienen. Je uitdaging zit in het krijgen van aanvragen, het opschalen van je groepen of het uitbreiden naar een volledig leertraject in plaats van het verkopen van losse sessies. Besteed je marketing lekker uit aan een goed bureau en houd je vooral bezig met het creëren van waardevolle kennis en het overdragen daarvan.

Uurtje-factuurtjeconstructie

Uiteraard vallen onder de kenniswerkers ook de adviseurs, coaches en bijvoorbeeld diëtisten. Die hebben weer een heel andere uitdaging. Meestal hebben ze een uurtje-factuurtjeconstructie opgezet. Dat is prima, omdat adviseurs minimaal 80 en diëtisten zo’n 50 euro per uur rekenen. In principe moet je hetzelfde doen als de spreker en trainer. Zorg dat je alle subtaken uitbesteedt en zo veel mogelijk automatiseert. Je moet bezig zijn met werk dat je kunt factureren. Opschalen kun je o.a. doen door online producten aan te bieden, je uurtarief te verhogen, van een-op-een- naar groepssessies te gaan, als adviseur lezingen te geven, of volledige trajecten aan te bieden. Dus niet een uurtje voor bedrag x, maar een op maat gemaakte oplossing voor 5.000 euro aanbieden.

Productiviteit verhogen voor productverkopende ondernemers

Dan komen we bij de productverkopende ondernemers. Als je een product hebt, is de uitdaging om dat zo veel mogelijk te verkopen. Dit kun je op verschillende manieren insteken. De focus ligt op verkopen en marketing. Zorg dat je zichtbaar bent, presenteer je product geniaal, zorg voor accountmanagers die dag in dag uit voor jou onderweg zijn en houd je voorraad op orde. Als je een start-up bent met weinig budget, moet je zelf die verkoper zijn. Stel jezelf concrete doelen en deadlines. Verkoop zo veel mogelijk per week, ga de boer op.

Besteed subtaken als eerste uit en automatiseer ze. Je bedrijf groeit met het aantal verkopen dat je realiseert. Zolang je voldoende kunt produceren, kun je oneindig blijven groeien.

Terug naar productief werken

Stap één is dus echt alleen doen wat jij te doen hebt en de rest aan je team of collega’s overlaten. Je taken doe je het meest effectief als je er bloktijd voor inplant. Blok drie keer per dag twee uur en zorg dat je in die tijd niet bereikbaar bent voor bullshit van buitenaf. Gewoon doen wat je te doen hebt, zo goed en daadkrachtig mogelijk. Als je nog bezig bent met subtaken, plan die er dan omheen. Als jij elke dag minimaal zes uur productief werkt, neemt je resultaat toe.

Om productief te werken geef ik je nog een aantal handvatten mee:

 • Stel doelen voor de bloktijden.
 • Sluit jezelf af van de buitenwereld.
 • Negeer je interne conversaties; wat je nu gaat doen, krijgt als enige aandacht.
 • Laat je niet afleiden, ga gewoon lekker door (plassen, bellen, eten, koffiedrinken, etc. kunnen straks weer).

Productief zijn betekent dat je zo veel mogelijk produceert in zo weinig mogelijk tijd. Focus is daarvoor de absolute sleutel.

Als je merkt dat je te veel chaos in je hoofd hebt, neem dan twintig minuten de tijd om alles op te schrijven wat je bezighoudt. Zowel zakelijk als privé. Prioriteer alles wat op het papier staat. Bedenk wat eigenlijk vandaag nog gedaan moet zijn en begin daar dan mee tijdens je eerste blokuur.

Krachtige leiders zijn uiterst productief, ze begrijpen dat hun tijd schaars is.

‘Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.’ – Bijbel, Korintiërs 9:6

 Zie jij de verbanden? Zie jij het verband tussen iemands houding en zijn doen, tussen zijn denken en zijn woorden? Tussen de manier waarop een bedrijf zaait en wat de oogst daarvan is? Aan de vrucht herken je de boom. Observeer, neem waar, zie wat de verbanden zijn. Zie de causaliteit tussen iemands mindset en zijn gedrag.

Als leider is het effectief om de verbanden te begrijpen binnen de omgeving waarop je invloed hebt. Laten we specifieker ingaan op de causale verbanden die er zijn tussen:

 • omgeving en denkwijze;
 • denkwijze en overtuiging;
 • overtuiging en instelling;
 • instelling en actie;
 • actie en resultaat.

Omgeving en denkwijze

Niets heeft zoveel invloed op je denkwijze als je omgeving. Je bent geboren in een gezin dat volgens een bepaalde norm leeft. Je komt in een familie die al jaren dingen op een eigen, aangeleerde manier doet. In de ogen van je gezins- en familieleden is dat effectief: zij hebben er iets mee bereikt. Daarom geven ze jou dezelfde denkwijze mee. Niet meer, niet minder. Dat is namelijk hun standaard geworden en daar zijn ze aan gewend geraakt. Of het nu wel of juist geen gelukkige of succesvolle familie is, ze geven jou mee wat ze zelf hebben aangeleerd.

Zo adopteer je dus dezelfde denkwijze als je omgeving. Uiteraard dragen ook andere (externe) factoren bij aan jouw denkwijze, zoals school, vrienden en media. Meningen, oordelen, normen, waarden, optimisme en pessimisme zijn allemaal aangeleerd.

We kunnen stellen dat je een voorrecht hebt als je in een daadkrachtige omgeving bent begonnen – als je succesvolle ouders hebt die jou hun denkwijze hebben aangeleerd. Maar voor veel mensen is dit niet het geval. Je zult dus moeten afrekenen met de oude denkwijze, het aangeleerde denken, om andere inzichten te krijgen.

Denkwijze en overtuiging

De causaliteit van een beperkende denkwijze en beperkende overtuigingen is interessant. Als je altijd denkt in onmogelijkheden, wordt dat vanzelf een overtuiging. Als je waarde hecht aan de continue stroom van verhalen die je jezelf vertelt, creëer je per definitie onbewust beperkende overtuigingen.

Verkopen is een fijn voorbeeld om dit te onderbouwen. Stel, je zit met je gezin aan tafel. Heerlijk eten, een gezellige sfeer, eindelijk na al die weken drukte even ontspannen met elkaar. Je telefoon gaat. Het is een onbekend nummer, maar wellicht is het belangrijk. Toch even opnemen. Ja hoor, je hebt een verkoper aan de lijn. Wat gaat er nu door je heen? Welke verhalen vertel jij jezelf als je in deze situatie zou zijn?

De verkoper is goed getraind. Hij neemt geen genoegen met ‘Nee, het komt nu niet uit’. Hij is uiterst serieus: zijn aanbod is ‘winst’ voor jou. Je probeert twee keer uit te leggen dat het nu niet schikt, maar hij stelt je de confronterende vraag of een potentiële winst voor de toekomst niet slechts 5 minuten van je tijd waard is. Je besluit om toch maar even te luisteren en voor je het weet ben je 20 minuten verder. Je eten is koud, je gezinsmomentje is weg. Je hebt die vent nog steeds aan de lijn. Waarom nam je de telefoon op?

Lekker in gesprek met jezelf

Exact hier zetten we dit scenario stil. Of de persoon uit het voorbeeld nu wel of niet koopt, hij heeft aan dit gesprek gedachtes, gevoelens en emoties gekoppeld. Die worden in zijn brein verbonden met ‘verkopen’. In zijn hoofd ontstaan allerlei zelfconversaties. Laten we zeggen: hij heeft het gevoel dat zijn grenzen ver overschreden zijn, dat zijn fijne gezinsmoment voorbij is, en dat hij dit niet als prettig ervaart. Hij is gefrustreerd. Zijn brein associeert dat met ‘verkopen’.

Als hij al zijn interne conversaties voor waarheid aanneemt, is er een grote kans dat ze altijd weer op de voorgrond treden zodra hij zelf moet verkopen. Denk je dat hij een succesvolle verkoper zou zijn?

Het probleem is dat we de nare ervaring koppelen aan het verkopen. Maar dat is niet feitelijk. Het nare verhaal hebben we te danken aan ons eigen niveau van leiderschap. De man uit het voorbeeld had gewoon het gesprek kunnen afsluiten met een zin als: ‘Zoals ik al zei: het komt nu niet uit. Ik verbreek de verbinding.’ Of hij had voor die tijd al kunnen besluiten zijn telefoon niet op te nemen, omdat hij het diner met zijn gezin belangrijker vindt.

Keuzes > leiderschap > geen interne conversaties > niets aan de hand.

Geen keuzes > geen leiderschap > vervelende ervaring > interne conversaties > beperkende overtuiging.

Overtuiging en instelling

 Ik heb het vorige voorbeeld gebruikt omdat ik de afgelopen jaren heb gezien dat succesvol verkopen voor veel ondernemers een uitdaging is, mede dankzij hun beperkende overtuigingen.

Vanuit een ervaring worden alle interne conversaties geactiveerd en zo ontstaat een vicieuze cirkel. Je bent niet meer in staat om zonder je eigen overtuiging te zijn en te handelen. Daarmee bedoel ik dat je jezelf hebt wijsgemaakt dat je bent en vindt wat je overtuigingen zijn.

Of de overtuigingen nu negatief of positief zijn, ze hebben altijd weerslag op je instelling. Ze bepalen je houding tegenover het onderwerp. Laten we dit visueel maken aan de hand van wat overtuigingen.

Overtuigingen omtrent verkopen:

‘Ik heb een hekel aan verkopen, ik krijg er de kriebels van.’

‘Ik heb een hekel aan verkopers, ze zijn zo opdringerig.’

‘Verkopen is leuk. Ik vind het geweldig om de klant te helpen om de beste keuze te maken.’

‘Ik geniet ervan als ik mensen kan adviseren, zodat hun leven beter wordt: een win-winsituatie creëren.’

Overtuigingen op andere gebieden die je wellicht herkent:

Verslaving:

‘In onze familie zijn we allemaal heel gevoelig voor verslavingen, dat zit er gewoon in.’

‘Ik ben niet verslavingsgevoelig, ik heb dat nooit gehad.’

Relaties:

‘Ik ben moeilijk in sociale omgang, vriendschappen zijn niet echt mijn ding.’

‘Ik vind het heerlijk om me met mensen te omringen, ik krijg er energie van.’

Emoties: 

‘Emoties tonen is zwakte, mannen die emoties tonen zijn zwak.’

‘Af en toe lekker huilen vind ik fijn, het geeft me rust in mijn hoofd.’

Overgewicht:

‘In onze familie hebben we allemaal aanleg om dik te worden, ik kan er niets aan doen.’

‘Ik heb echt alles al geprobeerd, het lukt me nooit om af te vallen.’

‘Het maakt me niet uit dat ik dik ben, ik ben blij met mezelf zoals ik ben.’

‘Iedereen in mijn familie is dik, maar als ik er alles aan doe, kan ik afvallen.’

Geld en succes:

‘Ik heb een gat in mijn hand, net als de rest van ons gezin, ik kan niet met geld overweg.’

‘Als je goed kijkt naar succesvolle mensen, zie je dat ze niet echt gelukkig zijn.’

‘Geld maakt niet gelukkig, ik hoef niet rijk te zijn.’

‘Geld moet voor mij werken, niet andersom.’

‘Iedereen in onze familie heeft gouden handen, dus geld komt waarschijnlijk ook mijn kant op.’

‘Alle rijke mensen zijn verwaand.’

Persoonlijke groei:

‘Ik kan me slecht concentreren, ik ben snel afgeleid.’

‘Als ik mezelf ontwikkel als persoon, verlies ik mijn vrienden.’

‘Ik wil altijd blijven groeien als persoon, daar krijg ik voldoening van.’

‘Overal waar ik kom kan ik leren, van mensen en van situaties.’

Zomaar een aantal overtuigingen die ik in de afgelopen jaren voorbij heb zien komen. Wat denk je dat de vrucht is van deze overtuigingen? Herken je je eigen overtuigingen erin?

De mentaliteit die ontstaat door je overtuigingen zorgt ervoor dat je niet in staat bent om te veranderen. Het is moeilijk om ander gedrag te vertonen als je waarde blijft hechten aan je overtuigingen omdat je instelling onveranderd blijft.

Blijf je waarde hechten aan de verhalen en excuses rondom de verslavingsproblematiek in je familie? Dan zal er niets veranderen.

Ben je ervan overtuigd dat jij en je familie een gat in je hand hebben? Dan zal alles in jou ervoor zorgen dat je je centjes over de balk blijft smijten.

Kun je volgens je overtuiging niet afvallen? Dan is je mentaliteit die van iemand met overgewicht. Dan blijf je ook iemand met overgewicht. Je houdt jezelf in stand.

Ben je ervan overtuigd dat je geld aantrekt? Dan zal je mentaliteit ook zo zijn, en zul je makkelijker geld aantrekken dan iemand die met zijn houding geld afstoot.

Het is geen hogere wiskunde. Het zijn de causale verbanden. Ik zie het als natuurwetten.

Instelling en actie 

Vanuit je overtuiging vorm je een instelling. Je wordt als persoon gevormd door je overtuigingen. Je moet je beperkende overtuigingen herzien om je instelling op al die gebieden te veranderen.

Als je ervan overtuigd bent dat je succesvol zult zijn, en je instelling is daadkrachtig, dan ga je er alles aan doen om succes te creëren. Er is geen ruimte voor slachtofferschap, excuses of interne conversaties. Gewoon dóén wat nodig is om succesvol te worden. Je acties gaan zich vormen naar je instelling.

Door een krachtige houding ben je in staat om te creëren. Als je houding te zielig voor woorden is, zal je actie daar ook naar zijn. Je neemt dan geen verantwoordelijkheid, je wijst naar anderen. Wederom geen hogere wiskunde.

De mentaliteit van een topsporter die kampioen is geworden, is krachtiger dan die van een topsporter die tweede is geworden. De acties zijn namelijk verbonden met de mentaliteit; die van een kampioen is ‘altijd alles geven’. ALLES GEVEN is de nodige actie nemen, niet minder geven dan dat, ondanks alles. Daarmee word je kampioen.

Actie en resultaat

 Een krachtige mentaliteit zorgt voor krachtige actie; een zwakke voor weinig actie. Actie zorgt altijd voor resultaat. Niets is zo nuttig als actie nemen.

Geen excuses, wees niet te bescheiden

De hoeveelheid resultaat die je bereikt op welk gebied dan ook in je leven is te danken aan je actie. De omvang van je actie is te herleiden naar je instelling, die voortkomt uit je overtuigingen. Die zijn het gevolg van de denkwijze die je je eigen hebt gemaakt in je omgeving.

Nu je begrijpt hoe dit werkt, kun je beginnen met het veranderen van je denkwijze. Ga open-minded en zonder angst gewoon dóén wat je móét doen. Twijfel niet aan jezelf. Negeer alle overtuigingen en gedachtes die niet bijdragen aan je doel. Vaak ben je daar te bang voor, maar doe het gewoon.

Krachtige leiders creëren een krachtige omgeving om zich heen. Ze vernieuwen keer op keer hun denkwijze en vermijden beperkende overtuigingen. Ze kiezen voor een krachtige instelling en nemen de actie die nodig is om tot het gewenste resultaat te komen binnen de gestelde deadline. Dit doen ze omdat ze weten dat dit alles verband houdt met elkaar.

‘Success is 20% skills and 80% strategy.’ – Jim Rohn

Zomaar beginnen, gewoon doen of nu handelen is een redelijk krachtige manier om dingen gedaan te krijgen, maar niet als strategie ontbreekt. Je denkt misschien: wat, het draait toch allemaal om actie? Actie zet absoluut alles in beweging. Maar er is een verschil tussen ‘actie nemen vanuit het actie nemen’ en ‘actie nemen vanuit een strategie hebben’.

Wanneer je zorgvuldig hebt uitgedacht welke strategie je gaat volgen om de gewenste doelen of resultaten te bereiken, kun je veel sneller vooruit doordat je geen onvoorziene, stagnerende omstandigheden op je pad krijgt. Een strategie zorgt voor tempo op lange termijn. Je kunt koers houden ondanks de omstandigheden.

Overzie het geheel

Zelf gebruik ik mijn strategische vermogen om in iedere situatie uit te zoomen. Neem een willekeurig navigatiesysteem als voorbeeld. Als je van A naar B wilt navigeren, kun je direct op start drukken of even uitzoomen en de hele route bekijken. Als je dat laatste doet, zie je direct of er files, wegwerkzaamheden, tolwegen of douaneposten op de geplande route zijn. Door uitzoomen kom je er niet meteen, maar ben je beter voorbereid en kun je op de meest efficiënte manier op locatie B komen. Actie is stap twee: je moet weer inzoomen naar het begin, en de navigatie starten om op weg te gaan.

In de afgelopen jaren heb ik met veel types ondernemers gewerkt. Ondernemers die alleen maar op actie gericht zijn, hebben serieus vaak stress, omdat ze het geheel niet meer kunnen overzien. Het is niet zo dat ze niet hebben bedacht waar ze naartoe willen en hoe ze dat moeten doen. Maar ze worden onderweg continu afgeleid omdat ze niet hebben gekeken waar de bottlenecks zijn.

Bij de eerste de beste file nemen ze de afslag om via kronkelweggetjes binnendoor ergens onbedoeld uit te komen. Uiteindelijk zien ze dat en gaan ze óf de volledig andere kant op óf weer terug naar het punt waar ze afgeslagen waren vanwege de file. Uiteraard pakken ze verderop meestal een oprit naar dezelfde snelweg die ze verlieten, maar ze zijn ondertussen wel veel tijd, energie en geld kwijtgeraakt.

Die ‘file’ kan van alles zijn. Vaak zijn het de onverwachte omstandigheden of de onbewuste afleidingen waardoor je een afslag neemt. Zonde, want zo duurt het langer voordat je bij de bestemming bent die je voor ogen had.

Strategie uitwerken

Je kunt koers houden door een strategie uit te werken, door even uit te zoomen om het geheel voor zover mogelijk te overzien. Zo kun je op de snelweg blijven, ook als er een keer een file is.

Soms moet je even stilstaan om weer door te kunnen

Strategisch denken helpt je om een krachtige leider te zijn. Verwar het niet met ‘beren op de weg zien’. Nee, een goede strateeg kijkt niet vanuit angst, maar vanuit mogelijke risico’s, zodat die van tevoren in te dekken zijn. Als je alle kanten van een zaak overweegt, kun je besluiten nemen in de wetenschap dat het te realiseren is. Uiteraard zijn er omstandigheden waar je geen rekening mee kunt houden. Vaak is dat een dingetje waardoor mensen besluiten om niet in beweging te komen. Dat is jammer, want dan handel je weer vanuit angst.

Aan mijn coachees vraag ik altijd wat het gewenste doel voor hun leven zal betekenen, en wat het ergste is wat er kan gebeuren. Die vraag stel ik niet om ze bang te maken, maar om ze beide kanten van de medaille zorgvuldig te laten bekijken: afwegen of het te behalen doel het te nemen risico waard is. Als ze dat zorgvuldig hebben gedaan, ondernemen we actie.

Ondoordachte actie is als een aardbeving

In mijn samenwerking met een ondernemer, een creatieve doener, heb ik ooit de metafoor van een aardbeving geïntroduceerd. Ik legde hem uit dat elke actie die hij ondernam werkte als een aardbeving. Zijn doen had een enorme impact op de levens van anderen en creëerde regelmatig chaos in het bedrijf, in het team en in zijn hoofd.

Ik geloof dat we allemaal impact kunnen of willen hebben en dat dus moeten doen. Maar het vergt ook meer van de manier van leidinggeven. Als je teamleden aanstuurt, moet je ervoor zorgen dat ze mee kunnen komen in het proces en begrijpen waar ze naartoe werken.

Een aardbeving zorgt naast impact voor veel chaos met kans op naschokken. Als er in een gebied vaak genoeg aardbevingen voorkomen, stop je na een aantal keren met de wederopbouw van je huis. Want wat heeft het voor zin als je huis volgende week weer kan instorten?

Een advies voor alle creatieve ondernemers, zeker als ze een team aansturen: stop met het creëren van aardbevingen. Denk na over de gevolgen die door jouw plotselinge acties ontstaan.

Door dit advies ga je niet minder actie ondernemen, maar samen met je team beter uitgedachte plannen uitwerken. Je team onderneemt die acties. Het moet niet zo zijn dat jij vooruit sprint en je team achter je aan strompelt om het rampgebied te herbouwen.

Het is geweldig als je snel denkt, snel verbanden legt en direct enthousiast wordt. Maar stop met direct sprinten. Durf strategisch naar je creatieve ideeën en je enthousiasme te kijken. Is het een goed idee dat bijdraagt aan het bereiken van je bestemming of is het een ‘file’ die ervoor zorgt dat je van je koers afraakt met alle gevolgen van dien?

Krachtige leiders besluiten welke strategie nodig is om tot het gewenste doel te komen en raken niet van koers af terwijl de acties worden ondernomen.

‘The ability to focus attention on important things is a defining characteristic of intelligence.’ – Robert J. Shiller

Alles wat je doet is krachtiger als je het met aandacht doet. Of het nu gaat om wat je zegt, je relaties of ontspanning: alles krijgt een beter resultaat. Aandacht is de bewuste keuze dat je focus gericht is op een bepaald aspect dat nu prioriteit heeft.

Aandachtig aanwezig zijn vergt wel wat van je. Het is de combinatie van in het hier-en-nu zijn, gefocust zijn, je bewust zijn van waar je bent en wat het doel is, luisteren, voelen en meebewegen. De rest van de wereld moet je even loslaten. Hoe vaak ben je in gedachten verzonken terwijl je omringd bent door geliefden? Hoe vaak spendeer je tijd, kijkend naar je telefoonscherm terwijl je in gezelschap bent? Hoe vaak luister je echt naar wat andere mensen je te vertellen hebben? Hoe vaak doe je je werk met volle aandacht en bij vol bewustzijn om het beste resultaat neer te zetten?

Aandacht begint bij bewustwording

Het begint bij bewustwording. Aandacht is krachtig. Je leven wordt een stuk aangenamer als je alles met echte aandacht doet: in een gesprek zijn, horen wat die ander zegt, luisteren naar wat je wordt verteld, er voor de persoon in kwestie zijn. Dat maakt je relaties absoluut waardevoller.

In een beïnvloedend gesprek geldt hetzelfde. Daar komt alleen nog de sturende factor bij: je werkt naar een bepaald doel toe. Door aandachtig in het gesprek te zitten, voel je veel beter aan hoe ver de potentiële klant in zijn besluitproces is.

Door alles met aandacht te doen, vanuit uitzonderlijke focus, krijg je mooiere vruchten. Je houding is dan gericht op waardevol zijn. Op ieder moment geef je het beste van jezelf, voor het welzijn van de ander. Uiteraard moet je als tegenwicht ook aandacht hebben voor jezelf, je energie en je eigen behoeften. Ook daarop moet je uitzonderlijk gefocust zijn, op de daarvoor aangewezen momenten.

Focus op wat nodig is, op de actie die nu ondernomen moet worden. Verzwak niet, wees niet terughoudend, maar doe gewoon wat gedaan moet worden.

Focus op wat je te doen hebt

Focus is wat iedere krachtige leider onderscheidt. Er zijn zoveel mensen die zo reactief omgaan met hun creativiteit, die lak hebben aan focus. Ieder idee dat leuk lijkt krijgt aandacht. Terwijl je daarmee nooit tot uitzonderlijke resultaten kunt komen. Iedereen weet dat verdeelde aandacht tot half werk leidt, en half werk tot halve vruchten. Zorg er daarom voor dat je heel helder hebt waar je naartoe wilt, of het nu gaat om je onderneming, carrière, relaties of hobby’s.

Je kunt je tijd, energie en geld maar één keer besteden. Dit kan door veel verschillende dingen half te doen óf te kiezen voor enkele elementen die je excellent gaat leven – door uitzonderlijke focus af te dwingen. Leuke ideeën hebben we allemaal. Je moet heel helder voor ogen houden wat punt B is en alleen bezig zijn met de weg ernaartoe. Punt C en de rest zijn voor later.

Aandacht: wees uitzonderlijk gefocust