‘Observe all men, thyself most.’ – Benjamin Franklin

Je kent vast wel iemand die altijd een ‘strategische’ positie inneemt. De ideale positie om te observeren. De plek vanwaaruit alles onder controle te houden is.

Observeren op zich maakt je geen krachtige leider. Je kunt observeren wat je wilt, maar als je er geen strategie aan verbindt die je bij de gewenste bestemming brengt, creëer je alleen maar een heleboel verhalen in je hoofd die je kunnen afremmen om jezelf te zijn. Observeer dus niet onbewust maar bewust. Neem de strategische plek in, observeer wat je moet observeren en zorg dat je de actie onderneemt om impact te hebben.

Observeren om te leren kennen

Krachtige leiders observeren goed om in te schatten met wie ze te maken hebben. Om informatie te krijgen die iemands woorden, houding en gedrag geven. Ze observeren niet om aannames te doen of aangepast gedrag te vertonen maar observeren om exact te kunnen inspelen op de behoeften van de ander. Ze bouwen relaties, organisaties en mensen en observeren om te zien waar de bottlenecks zitten. Waar gaat het mis en waarom? Als je waarneming objectief is zonder te denken aan goed of fout, dan kun je mensen echt helpen om te groeien.

Veel leiders zijn zo druk met praten, met werken, met alles wat ze ook maar bezighoudt. Hierdoor vergeten ze om te observeren. Blijf waarnemen. Zie wat er gebeurt. Weet wat er speelt. Je observatievermogen is een grote kracht!

Mensen ‘lezen’, je kunt meer weten dan je denkt

Je zult versteld staan als je ontdekt welke informatie mensen je geven zonder dat ze die letterlijk vertellen. Ik noem zeven punten waaruit je veel informatie kunt halen zonder in gesprek te zijn met iemand (of terwijl je met iemand in gesprek bent). Tip: stel een open vraag; mensen vinden het heerlijk om aan het woord te zijn. Laat ze praten en observeer ondertussen op:

  • woordkeuze;
  • mimiek;
  • houding en bewegingen;
  • energie;
  • ogen;
  • aanraking;
  • vruchten.

Wat valt er dan te observeren? Hieronder per punt een korte toelichting.

Woordkeuze

De woorden die iemand gebruikt en de manier waarop hij praat zeggen veel. Niet alleen kun je achterhalen waar hij vandaan komt, maar je kunt ook veel ontdekken over zijn drijfveren. Als hij voortdurend negatief praat over anderen, is hij in mijn ogen niet betrouwbaar (dat is zwart-wit, ik weet het). Klaagt hij continu over geld, dan zegt dat wat over de stand van zijn banksaldo. Vloekt hij of slaat hij grove taal uit, dan zegt dat wat. Op dit vlak pak je ook de positieve drijfveren: je merkt het snel genoeg als iemand positief in het leven staat en er altijd het beste van probeert te maken.

Observeer de Mimiek

Mimiek, ofwel de gezichtsuitdrukkingen. Je wilt niet weten hoeveel de rimpels in je voorhoofd over je verklappen. Of je kraaienpootjes, de stand van je mond of je glimlach. Ze spreken boekdelen. Als ik voor de klas stond en serieus keek, vroegen de kinderen me regelmatig of ik boos was. Waarom? Omdat ik dan een dikke frons heb; die wordt door kinderen geassocieerd met boosheid. Nu zegt die frons veel meer over je dan alleen de bui waarin je verkeert. Het zegt wat over je karakter, over je gedrag.

We kennen allemaal wel de basisemoties en de daarbij passende gezichten. Maar als je drijfveren en persoonlijkheidsprofielen helder wilt krijgen, moet je nog wat meer weten. Let ook op iemands trekjes; die geven vaak informatie over de mate van ontspanning.

Observeer de houding en bewegingen

Minstens zoveel zeggend zijn iemands houding en bewegingen. Is de houding krachtig of juist niet? Praat iemand met zijn handen? Of heeft hij geen idee waar hij met zijn handen naartoe moet? Het geeft informatie. Zit iemand tijdens het praten continu aan zijn gezicht of aan zijn haar? Hand voor de mond? Armen over elkaar? Gekruiste benen? Alles zegt iets.

Observeer de energie en intonatie

De mate van energie die mensen bij zich hebben, geeft ook veel informatie over de persoon. Iemand die hoog of juist heel laag in zijn energie zit, geeft veel informatie over zijn persoonlijkheid. Hetzelfde geldt voor de intonatie. De één krijgt energie van een groep, de ander niet. Beide worden geuit.

Observeer de ogen

Ook de ogen spreken boekdelen. Er zijn tal van studies die de kijkrichting in verband brengen met het al dan niet vertellen van de waarheid. Maar de oogopslag vertelt meer dan alleen dat. Mensen die vrijwel nooit oogcontact maken, geven een signaal af. De ogen zeggen ook veel over iemands gevoel; misschien weerspiegelen ze zijn gesteldheid.

Observeer de aanraking

Zijn mensen wel of niet fysiek verbonden met hun gesprekspartners en in welke mate? De volgende aanrakingen geven er informatie over: de hand schudden, een omhelzing, drie zoenen, een schouderklopje, een hand op iemands rug, of iemand bij de schouder pakken.

Observeer de vruchten

Kijk naar de vruchten, want daaraan herken je de boom. Welke vruchten kun je waarnemen? Denk aan persoonlijkheidskenmerken, de zachte kant, de harde kant, relaties of juist materiële aspecten.

Krachtige leiders observeren goed, zodat ze vanuit een strategie kunnen handelen in de richting van hun doelen.

‘Best way to predict your future is to create it.’ – Stephen Covey

Als leider ben je krachtiger als je proactief bent. Een reactieve leider zal altijd achter de feiten aanlopen en minder resultaat bereiken.

Proactief zijn gaat over zien wat nodig is en daar direct naar handelen. Niet afwachten, niet terughoudend zijn. Gewoon doen wat nodig is. Je creëert de volgende mogelijkheid in plaats van in te spelen op de omstandigheden die je overkomen.

Groei binnen de organisatie

Stel dat de organisatie wil groeien. Om het gewenste doel te behalen zijn nieuwe klanten nodig. Je gaat als organisatie doen wat nodig is om die klanten te krijgen in plaats van dingen te doen die tussendoor komen (de reactieve werkzaamheden). Denk hierbij aan supportwerkzaamheden, een klant die belt met een klacht, of je e-mails afhandelen. Als je nieuwe klanten wilt aantrekken, dan zul je aan de slag moeten met je marketing en sales, maar de rest van de werkzaamheden moet ook gedaan worden. Je moet tijd inplannen om actief je pipeline te vullen. Je hebt tijd nodig om offertes te maken en ze op te volgen.

Een proactieve leider werkt altijd aan de hand van een plan met een gewenst resultaat in het vooruitzicht. Hij wordt niet aangestuurd, maar doet wat hij moet doen om zijn plan te realiseren. Zorg dat je altijd weet waar je naartoe werkt. Laat niets aan het toeval over en voorkom dat je reactief handelt.

Krachtige leiders zijn proactief.

‘You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.’ – Jim Rohn

Een van de kenmerken die ik tot nu toe altijd heb gezien bij leiders is hun vermogen tot flexibiliteit.

Ons brein is geneigd om structuur te creëren, waardoor zaken comfortabel voortgaan. Weinig verandering, weinig nieuwe dingen, weinig vooruitgang en vooral niet te veel groei. Want het is nu toch goed? Ja, dat is een van de functies van ons brein – vooral van het reptielenbrein. Ons instinctieve breintje doet er alles aan om te overleven. Dus als je overleeft met bepaalde denk- en gedragspatronen, dan ambieert ons brein om die in stand te houden. We leven immers en dat is het doel. Of we er alles uithalen of maar een klein beetje doet er niet toe volgens het reptielenbrein.

Verhalen verkopen aan jezelf

Door ons instinctieve brein zijn we niet zo flexibel. Bij de minste of geringste wijziging begint stress voelbaar te worden. We gaan piekeren, piekeren en nog eens piekeren. We vertellen onszelf het ene na het andere verhaal. En de waarheid? Er is vrijwel geen waarheid in ons denken. We denken dat wat we vinden waar is, maar dat is ondertussen wel achterhaald. We vertellen verhaal na verhaal om ons een bepaalde overtuiging eigen te maken. En ja, dan wordt het vanzelf ‘de waarheid’. Jammer, want het leven is zoveel mooier als je het gewoon leeft als een reeks gebeurtenissen binnen de meest bijzondere processen die zich dag in dag uit afspelen – gebeurtenissen waarop je invloed hebt en waarmee je flexibel kunt omgaan.

Je wil is sterker

Het is geweldig om te beseffen dat de andere kant van ons instinctieve brein juist extreme flexibiliteit is. Ja, echt waar: ons brein helpt ons met aanpassen aan iedere soort omgeving, voedsel, culturen en omstandigheden. Het is bijzonder dat het zo tegenstrijdig kan zijn. Gelukkig is de eigen wil altijd sterker dan het brein. Het brein is vaak wat meer volhardend. Daarom is ‘willen’ ook niet hetzelfde als ‘doen’.

Leef je leven vanuit een flexibele houding ten opzichte van alle omstandigheden. Maak je niet te druk. Vraag jezelf af wat het ergste is wat er kan gebeuren en durf lekker te relativeren. Vaak zijn we te bang, meestal moet je dingen gewoon dóén!

Krachtige leiders hebben een flexibele houding tegenover omstandigheden en gebeurtenissen.

‘The challenge of work-life balance is without question one of the most significant struggles faced by modern man.’ – Stephen Covey

Ben jij in balans? Is jouw leven in balans? Je relaties, werk, privé? Hard werken en ontspanning? Veel mensen lijken balans te ambiëren; soms is het net alsof die onbereikbaar is. Herken jij dat? Balans is niets meer dan evenwicht. Is balans echt zo ingewikkeld? Ik hoor mensen zo vaak zeggen dat ze nu echt in balans zijn.

Is het misschien helemaal niet zo ingewikkeld? Of beter nog: wat maakt het eigenlijk uit? Kijk naar je vruchten. Misschien moeten we het niet zoveel hoofdruimte laten innemen.

Het interessante is: wat voor mij de balans is, is voor iemand anders extreem. Balans in je leven hebben is een beetje ‘overrated’. Hoe bedoel ik dat?

Wat is balans voor mij?

De titel van dit hoofdstuk zegt dat je het spel op een hoog niveau moet spelen – ten koste van niets. Dat is voor mij balans. Je doet alles wat nodig is om het leven te hebben dat je wilt, zonder dat het ten koste gaat van het leven dat je nu hebt. Dus het gaat niet ten koste van de voor jou belangrijke dingen in het NU.

Het gaat niet over de onzinvragen die je op een verjaardag krijgt als je vertelt dat je ondernemer bent, zoals: ‘O, maar lukt het je dan wel om balans tussen werk en privé te houden? Ben je ’s avonds ook vaak druk met je werk bezig? Ben je niet bang dat je onderneming je alles kost?’ Man, wat een onzin! Het is echt niet te geloven dat dit de gedachtes zijn waarmee we ons voortdurend bezighouden.

Balans vanuit leiderschap

Als je vanuit leiderschap je leven leidt, is er altijd een balans. Het kan niet anders. Want jij kiest wat je wel en niet in je leven wilt hebben. Dan kan het in de ogen van vrienden of familie uit balans zijn, maar wat weten zij nou? Zij zijn jou niet. Kijk naar de vrucht! Balans is misschien ook wel te omschrijven als: doen wat nodig is om de gewenste vruchten te krijgen en ondertussen genieten van het proces. Ik kan overdag keihard werken, vanuit focus. Dan kan ik van de wereld zijn en geen aandacht hebben voor andere zaken. Maar zodra ik besluit dat de werktijd voorbij is, ís die ook voorbij. Dan ga ik ontspannen: genieten met mijn vrouw en vrienden, lekker uit eten of een avondje op de bank hangen. Rust pakken, slapen, sporten, weekenden en avonden vrij zijn – het zijn allemaal keuzes.

Onbalans

Onbalans ontstaat pas als je niet meer besluit waar je aandacht, tijd, geld en energie naartoe gaan. Als de controle weg is. Als je wordt geforceerd om iets te moeten. Als je voortdurend chaos in je hoofd hebt of je zorgen maakt over financiën. Dan is je balans ver zoek. Als alles goed is, ben je nog steeds in balans. En dat is niet de balans die wij kennen.

Het ambiëren van balans lijkt voor velen helaas een excuus om niet te gaan voor succes voor je volledige leven. Het is een gebrek aan leiderschap, omdat angst een rol is gaan spelen. De angst om uit balans te raken lijkt vaak groter dan de behoefte om je volle potentie te bereiken. Waar sta jij?

Krachtige leiders spelen het spel op een hoog niveau om te bereiken wat ze willen bereiken, maar niet ten koste van iets waardevols wat ze nu hebben.

 

 

 

 

 

 

‘Your big opportunity may be right where you are now.’ – Napoleon Hill

Als je besluit om in het nu te zijn, wordt je leven absoluut beter. We leven zo vaak in ons hoofd. We dromen, piekeren en fantaseren; we voeren talloze gespreken met onszelf. Het probleem hiervan is dat we bezig zijn met de toekomst of het verleden, niet met het nu. Terwijl ‘nu’ het enige moment is dat telt. Nu kun je impact hebben. Als je nu zaait, kun je in de toekomst oogsten, maar het draait om het nu. Het momentum.

Nadenken over waar je over vijf of tien jaar wilt staan of wie je dan wilt zijn, kan best waardevol zijn, maar dan alleen als je direct doelen stelt en je jezelf committeert om die te bereiken.

Wees voorzichtig met inspiratie

Een coachee van me vertelde dat hij tijdens zijn werk voortdurend podcasts van inspirerende ondernemers en leiders beluisterde, en dat afwisselde met toekomstdromen: over wat hij over een jaar of tien bereikt wil hebben. Hij raakte geïnspireerd door wat hij hoorde en koppelde die nieuwe inspiratie aan potentiële mogelijkheden voor de toekomst. Zo was hij gefascineerd door de mogelijkheid dat er over tien jaar uitsluitend zelfrijdende auto’s zijn, en veel routinematig werk vervangen is door robots. Daar kwamen natuurlijk veel ideeën bij: hoe kon hij erop inspelen, wat kon hij tevoren doen?

Heeft het zin om de toekomst te overdenken?

Nadenken over toekomstige ontwikkelingen – mooi toch? Ik zie dat wat anders: krachtige leiders zijn in het nu en bedenken op dit moment hoe ze de meeste waarde kunnen leveren. Ze weten nu wat ze te doen hebben en zijn niet bezig met ‘tien jaar later’. Alle ontwikkelingen vinden niet in de toekomst maar in het nu plaats. Een goede leider speelt op het juiste moment in op wat dán van waarde en nodig is.

Uitgeblust over straks? Je leeft nu…

Ik vroeg mijn coachee wat het resultaat was van de inspirerende podcasts en de toekomstdromen. Hij antwoordde dat hij daardoor geen voldoening meer haalde uit zijn bijbaan. Hij veroordeelde zichzelf voor zijn routinematige werk, omdat dat binnen een paar jaar waarschijnlijk door een robot gedaan zou kunnen worden. Hij was zich er niet van bewust dat hij door zijn interne conversatie al het moois van het nu miste. Hij besefte nog niet dat hij de keuze had om zelfs een in zijn ogen eenvoudige werkzaamheid tot iets leerzaams te maken. En dat geeft niet, het is niet goed of fout.

Zijn beslissing was: stoppen en een onderneming starten. Dat is geweldig, als hij in het nu de juiste acties neemt en niet in zijn hoofd gaat zitten omdat hij in de toekomst misschien wat anders wil doen. Aan de hand van mijn voorbeeld liet ik hem zien dat het belangrijk is om in het nu te zijn en gewoon actie te ondernemen:

Werk stap voor stap naar je eigen dromen

Jaren geleden besloot ik om voor mezelf te beginnen. Ik ben gestart als freelance accountmanager terwijl mijn ambitie was om een eigen onderneming te runnen. Ik besloot om gewoon te starten met de eerste stap: A. Nadien werd B zichtbaar, en dáárna C. Nu, vijf jaar later, staat mijn onderneming Succeswebsites zoals ik ooit had gehoopt. Ik creëer nu alle tijd en ruimte die nodig is om me volledig te focussen op mijn missie: mensen helpen om te groeien en zich te ontwikkelen in (persoonlijk) leiderschap, zodat ze hun volle potentie gaan benutten.

De eerste stappen richting mijn missie

Stap 1: Eerst moest ik Succeswebsites op het benodigde niveau krijgen.

Stap 2: Vervolgens begonnen we Mountain Leaders (begin 2017). Van daaruit coachen we jongeren tussen de 18 en 25 om krachtige leiders te worden. Toen ik de Mountain Leaders Group voor een deel bij elkaar had, zag ik de volgende stap om dichter in de richting van mijn missie te komen.

Stap 3: Een boek schrijven over hoe je een krachtige leider wordt (ongeacht je leeftijd). Op die manier zouden we een concreet “handboek” hebben voor de coaching binnen Mountain Leaders maar ook voor een veel bredere doelgroep daarbuiten. Dat boek is ondertussen geschreven en de eerste druk is al niet meer verkrijgbaar.

Het mooie is dat dit 3 stappen zijn op hoofdlijn niveau, elke stap kende ook nog minstens honderd stappen op zichzelf… En, altijd geldt dat ik het een jaar eerder nooit bedacht zou hebben. Het ontstaat in het hier en nu. Daarom vind ik het zo belangrijk dat je altijd in beweging blijft… Dat je altijd stappen blijft zetten.

Wees dus niet voornamelijk bezig met wat je in de toekomst gaat doen. Je moet besluiten wat je nu te doen hebt, zodat je de volgende stap kunt zien: A, B, C, D, E, F, G… Stapje voor stapje.

Terug naar het hier-en-nu: Waardevolle relaties zijn NU

In het hier-en-nu zijn is ook een voorwaarde om waardevolle relaties op te bouwen en te onderhouden. Relaties waarin je echt om elkaar geeft en een soort wederzijdse onafhankelijkheid hebt gecreëerd. Als je er niet echt kunt zijn, weet ik zeker dat je geen relaties hebt ontwikkeld waardoor je echt geluk ervaart of groeit als persoon. Er moet verbinding zijn om waardevolle relaties te krijgen.

Verbinding krijg je alleen als je aandacht hebt voor anderen, mee durft te gaan in hun proces en uitdaging, en een betrouwbare steunpilaar durft te zijn. Maar ook door in alle confronterende eerlijkheid jezelf een spiegel voor te houden en te communiceren over de waarden van de relatie. Over hoe je met elkaar omgaat, wat de verwachtingen zijn en wat je wel en niet fijn vindt. Je moet in het nu zijn om het gesprek echt aan te kunnen gaan. Mensen openen zich niet volledig als ze het gevoel hebben dat jij afwezig bent.

Krachtige leiders zijn in het nu. Ze doen wat nu nodig is en weten dat de volgende stap vanzelf zichtbaar wordt.

 

‘You simply have to put one foot in front of the other and keep going. Put blinders on and plow right ahead.’ – George Lucas

Doorzetten is een bewonderenswaardige eigenschap, vaak het verschil tussen wel of niet succesvol zijn. Tussen wel of niet het leven leiden dat je graag wilt. Je moet doorzetten, altijd.

Nogmaals: pas op voor je reptielenbrein

We hebben het al aangehaald, maar dit mag best een paar keer herhaald worden: de grootste uitdaging is je reptielenbrein, dat vooral gericht is op comfortabel zijn. Dit brein zal je altijd een reden geven om te stoppen of op te geven; een reden waarom het prima is zoals het is.

Suggesties van het reptielenbrein:

  • Ach, zo slecht hebben we het toch niet? Waarom veranderen?
  • Is dit echt de moeite waard? Het kost zoveel.
  • Je kunt wel één keer ‘smokkelen’, dan doe je het vanaf morgen weer helemaal goed.

Herkenbaar? Waarschijnlijk wel. Dit geeft niet. Dit deel van ons brein wil ons beschermen en in leven houden. Alles wat nieuw is, iedere verandering, is een potentieel risico.

Je zult het de eerste weken prima volhouden, maar om de zoveel tijd komt de verleiding om te stoppen. Om op te geven. Om terug te gaan naar het oude. Totdat er een nieuw patroon is ontwikkeld dat door je reptielenbrein als veilig wordt gezien. Je moet de verandering volledig doorleven en in de tussentijd geen aandacht geven aan de suggesties.

Waarom is doorzettingsvermogen zo belangrijk?

De reden dat doorzettingsvermogen zo belangrijk is, heeft te maken met de tijd. Alles heeft tijd nodig. Je groeit altijd. Als je opgeeft onderbreek je een groeiproces dat op termijn veel vruchten zou opbrengen. Je handelt en denkt vaak vanuit angst, en daarom geef je op. Daardoor bereik je nooit je volle potentie, laat staan de daarbij horende vrucht.

Ik weet niet of je weleens luistert naar succesvolle ondernemers. Velen van hen zullen zeggen dat het een kwestie is van nooit opgeven. Keep going!

Als je vandaag opgeeft, mis je de potentie van morgen.

De promotie die je zo ambieert, krijg je misschien pas over een jaar. Als je over acht maanden stopt, loop je die mis.

Doorzettingsvermogen moet je toepassen in ieder gebied van je leven. Of het nu gaat om je huwelijk, je werk, je onderneming of andere zaken. Besluit waar je voor gaat, committeer je daaraan en blijf doorzetten!

Krachtige leiders zijn doorzetters op elk gebied in hun leven.

‘Believe in yourself. Trust the process. Change forever.’ – Bob Harper

‘Rust’ is een onmisbare term voor krachtige leiders. Slechts weinig mensen hebben rust zonder door te slaan in passief of comfortabel zijn. Ik heb het niet over rust in de zin van lui zijn of half werk doen, maar over rust hebben terwijl je als persoon groeit, je bedrijf groeit, je omzet stijgt en je impact toeneemt. Rust is voor mij het vol vertrouwen weten dat de oogst vanzelf komt. En dat we dat niet kunnen forceren. Ik zie zoveel ondernemers die continu hard zwoegen en er alles aan doen om te kunnen oogsten. Maar we hebben beperkt invloed op de oogst. We hebben invloed op wat we zaaien. Weet daarom: als je zaait of waarde toevoegt, komt de oogst vanzelf op, klaar om binnengehaald te worden.

Forceer de tijd niet

Als er onrust in je is, weet je dat je de tijd forceert. Je bent er nog niet klaar voor. Je hebt het inzicht en de wijsheid nog niet; de middelen ontbreken en daarom zie je de oplossing niet. Dit principe maakt het eenvoudiger om jezelf niet voorbij te lopen.

Hoe vaak heb jij een beslissing genomen vanuit onrust? Hoe vaak heb jij iets gedaan waarvan je onrust kreeg? Wat heeft dat je gekost? 

We willen groeien

Begrijp me goed, ik heb het hier niet over comfortabel zijn. Comfort gaat om tevreden zijn met wat je hebt en het allemaal op z’n beloop laten. Rust gaat over je doelen bereiken zonder dat je jezelf gek maakt. Veel van de ondernemers die ik gecoacht heb, hebben net als ik last van het ‘groeisyndroom’. Het voelt zo verschrikkelijk leeg als ze niet groeien. Ze worden direct onrustig als ze een bepaalde periode niet de gewenste resultaten bereiken. Ze gaan keihard aan de slag en proberen af te dwingen om resultaat te krijgen, maar dit is niet de manier.

Ik heb ook last van dat groeisyndroom. Ik krijg veel energie als ik groei, van tastbaar resultaat. Bijvoorbeeld van omzet die gefactureerd wordt. Dat is uiteraard ook een van je meetpunten om te kijken hoe succesvol je bent als ondernemer. Maar het mag nooit ten koste gaan van je rust.

Zodra onrust in het spel is, ontstaat stress in je lichaam. Door die spanning blokkeert je systeem en kun je niet efficiënt doen wat nodig is. Spanning ervaren is geen reden om iets niet te doen, maar je benut niet je volle potentie. Uiteraard gaat een krachtige leider ook door met zijn acties, ondanks spanning, stress of onrust. Maar als je zo effectief mogelijk wilt zijn, doe je alles vanuit rust. Zo zorg je ervoor dat je jaar in jaar uit kunt doorgaan in dezelfde kracht. Het voorkomt pieken en dalen, het creëert een solide groei.

Krachtige leiders doen alles vanuit een innerlijke rust.

‘Stop setting goals. Goals are pure fantasy unless you have a specific plan to achieve them.’ – Stephen Covey

Doelgericht zijn helpt je om de gewenste resultaten te bereiken binnen de gestelde tijd. Krachtige leiders werken altijd doelgericht. Ze zijn niet random bezig met werk. Ze doen wat nodig is.

In dit artikel gaan we het hebben over doelgericht werken: gefocust blijven op de gestelde doelen – keer op keer besluiten om de koers niet te veranderen, maar door te gaan, recht op je doel af.

Doelgericht werken

Als je een langetermijndoel hebt gesteld, definieer dan ook je subdoelen. Ideaal gezien maak je er behapbare stappen van, zodat je iedere keer één stap zet, één actie onderneemt, één stap vooruitdenkt. Je focust dus op wat als eerste nodig is en doet dat ook. Daarna de volgende stap, en de volgende, etc. Neem het besluit dat je alle subdoelen (die je behapbaar hebt gemaakt of nog gaat maken) aan een deadline verbindt. Wanneer heb je welk subdoel bereikt?

Je bent zelf de belemmerende factor

Waar het vaak misgaat: we verliezen onze doelgerichtheid omdat we focussen op een andere stap dan de eerste. We haken vanzelf af als we niet geloven dat iets haalbaar is. Terwijl haalbaarheid altijd te maken heeft met de stap die je ervoor gedaan hebt. Je ziet de volgende stap vaak pas als je eraan kunt beginnen.

Waak voor afleiding

Een plan uitwerken, besluiten nemen en deadlines stellen… Misschien ervaar je dat als inspirerend en motiveert het je om aan de slag te gaan. Er zijn wel wat uitdagingen… Die inspiratie kan eenvoudig vervliegen en motivatie is ook geen stabiele bouwsteen. Er zullen altijd momenten komen dat “geen zin hebt om” te doen wat je had besloten te doen. Op die momenten kan het wel zo zijn dat je door iets anders geïnspireerd bent geraakt, een nieuw idee bijvoorbeeld. Dat kan net zo goed een leuk voorstel van iemand zijn… En voor je het weet ben je het doel kwijt en kun je doelgericht werken dus op je buik schrijven.

Werk voor jezelf uit wat mogelijke afleiding voor jou kan zijn. Op welke momenten neig jij te stoppen met doelgericht werken? Zijn je doelen dan minder belangrijk geworden? Of heb je een verhaal in je hoofd die je overtuigt dat je doelen eigenlijk te hoog gegrepen zijn? Wat belemmert je?

Focus op genomen besluiten en bereik je doel

Om je doelen succesvol te bereiken moet je de daarvoor gestelde periode doelgericht werken. Focus op wat je elke dag te doen hebt volgens je plan. Probeer waar mogelijk elke vorm van uitstelgedrag de nek om te draaien zodat je continu groei blijft zien en dus voldoening kunt ervaren van je doelgerichte acties.

 

Krachtige leiders werken doelgericht. Ze zijn bezig met de actie die ze nu kunnen ondernemen.

Mindset: het begin van succes? De enige manier om resultaat te krijgen is actie nemen. We moeten in beweging zijn om iets te krijgen. Het is echter wel belangrijk om de juiste mindset te hebben.

‘If you do not see great riches in your imagination, you will never see them in your bank balance.’ – Napoleon Hill

Als je een statische mindset hebt, zul je weinig successen bereiken. Heb je een mindset die gericht is op groei? Dan zal die groei mogelijk worden. Het is niet zo moeilijk om dit op te pakken. Laat me een voorbeeld geven. Een ondernemer die 50.000 euro omzet draait en dit prima vindt, zal blijven denken en handelen als iemand die 50.000 euro omzet draait. Als diezelfde ondernemer besluit om 200.000 euro omzet te bereiken, zal hij daardoor anders gaan denken. Hij stelt zijn mindset in op een verviervoudiging.

Mindset: Wat veel succesgoeroes je niet vertellen

Er is wel een belangrijk punt dat veel ‘succesgoeroes’ overslaan als het gaat om mindset: je kunt zo groot denken als je wilt, maar als je niet de benodigde actie onderneemt, krijg je nooit het gewenste resultaat. Iemand die zichzelf geen leiding kan geven, kan denken wat hij wil, maar zal nooit zijn situatie ontstijgen als hij niet anders gaat handelen.

Een mindset gericht op groei, waarde toevoegen en succesvol worden is een fantastisch uitgangspunt? Het is vercolgens aan jou, je moet bergen gaan verzetten. Dat is leuk metaforisch, maar er moet serieus een berg werk verzet worden voordat je succesvol bent.

Een leider kan in korte tijd succesvol worden

Ik ben er absoluut van overtuigd dat leiders in korte tijd succesvol kunnen worden. Hoe krachtig jij bent als leider, hoe waardevol je bent en hoeveel actie je onderneemt: alles wordt evenredig beloond.

Dus neem ter harte: als jij een leider bent, ben je in staat om bergen te verzetten en veel waarde toe te voegen, waardoor je echt impact hebt. Denk groot, zorg dat je mindset altijd gericht is op groei, verbetering, waardevol zijn en slim investeren. Tijd is schaars en al het andere kan gecreëerd worden. Laat het geld zo snel mogelijk voor je werken, zodat je investering op investering kunt doen om succesvol te worden.

Krachtige leiders hebben een mindset die gericht is op groei, verbetering en waarde toevoegen; ze nemen actie.

‘Your future is created by what you do today, not tomorrow.’ – Robert Kiyosaki

Door daadkrachtig te zijn behaal je je doelen zo effectief en snel mogelijk. Vaak komen we niet tot actie omdat we ‘in ons hoofd’ blijven zitten. We hebben niet door dat zich in ons achterhoofd veel verhalen tegelijk afspelen. We hebben hier allemaal mee te maken: het zogenoemde reptielenbrein heeft het druk om ons in onze comfortzone te houden. Je kent het wel: miljoenen mensen hebben ieder jaar weer goede voornemens rondom de jaarwisseling. Leuk, inspirerend, stimulerend! Het is één groot feest om na te denken over alles wat je zou willen bereiken. Maar helaas is de realiteit dat inspiratie geen actie is, en dat je motivatie om het voornemen te realiseren weer wegzakt. Daadkrachtig zijn helpt je om dat te voorkomen.

Hoe helpt daadkracht?

Hoe dan? Goede vraag. Je kunt zeggen dat je over één week begint met sporten, na het weekend minder gaat drinken of na de vakantie stopt met roken. O, jazeker, dat kun jij zeggen. Je kunt het voornemen hebben om aan het einde van het jaar voor jezelf te beginnen, maar het DOEN is iets anders. En daar komt daadkracht kijken. Wat in deze wereld houdt je tegen om gewoon NU te beginnen zonder al die verhalen, excuses en uitstelgedrag te tolereren? Hoe serieus neem je jezelf nou eigenlijk? Hoeveel waarde hecht je aan wie jij bent?

Neem jezelf serieus en start daadkrachtig. Per direct! NU, niet morgen, maar NU meteen. Nu is je doorbraak, morgen moet je volharden, elke dag weer. Wordt het moeilijk? Geen idee. Meestal wordt het moeilijk door de verhalen die je jezelf vertelt. Door daar waarde aan te hechten maak je jezelf tot een zwakke persoon die weer terugvalt in oude patronen. Is dat goed of fout? Nee. Het is alleen zonde voor jezelf, omdat je jezelf niet meer serieus kunt nemen als je het één zegt en het ander doet.

Dus besluit NU om te stoppen met datgene waarvan je weet dat je ermee moet stoppen. En begin met datgene waarvan je weet dat je ermee moet beginnen.

De volgende morgen

Yes, je hebt een besluit genomen en daar een commitment aan verbonden. Je gaat vanaf morgen een uur eerder je bed uit om te sporten. Toch? En dan gaat de wekker om 06:00 uur. Je schrikt wakker en wilt je het liefste direct weer omdraaien. Je krijgt volop gedachtes die tot uitstel leiden. Alsof je een volledige fanclub hebt die je aanmoedigt om je nog eens lekker om te draaien. Want je kunt toch ook morgen beginnen?

Hier komt het aan op daadkracht, doorzettingsvermogen en karakter. Ben jij een daadkrachtige leider? Behaal wat je te doen hebt. Zorg voor een GEEN-EXCUSES-politiek in je hoofd. Doe het en blijf het doen. De verhalen worden met de tijd minder en jouw daadkrachtige kant sterker dan ooit tevoren.

‘Action is the most important key to any success.’ – Tony Robbins

Committeer je daadkrachtig aan alles wat je zegt te gaan doen. We hebben het er vooral over gehad of we iets nu of later doen, en hoe daadkrachtige mensen besluiten om iets NU te doen en daarin te volharden. Krachtige leiders zijn daadkrachtig; ze besluiten wat ze doen en doen dat met alles wat in ze is.

Krachtige leiders handelen daadkrachtig.