‘You can’t build a reputation on what you are going to do.’ – Henry Ford

 Misschien wel het belangrijkste principe dat je moet leven: wees integer.

Zeg wat je doet, doe wat je zegt

Het is frustrerend als iemand zich niet aan zijn woord houdt, daarmee zichzelf klein maakt en zijn omgeving tekortdoet. Het is misschien wel een van de grootste oorzaken van talloze teleurstellingen in onze levens. Hoe vaak zijn aan jou valse beloftes gedaan? Waarschijnlijk te vaak. Dit komt doordat mensen niet integer zijn. Ze zijn zich niet bewust van wat ze zeggen of denken, en maken de omstandigheden leidend in plaats van zelf leiding te nemen.

Uiteraard filter ik wel de intentie van mensen, maar iemand die niet doet wat hij zegt is niet integer. Je kunt er niet op bouwen. Dit is misschien confronterend om te lezen. We hebben allemaal weleens iets toegezegd om dat vervolgens niet waar te maken. Gemiste kans. Maar we leven in het nu. Dus besluit dat je dit vanaf nu gaat veranderen. Besluit dat je vanaf nu integer bent in alles.

 Integer in relaties

 Geef je naasten een kluis in jouw hart en hoofd. Als ze hun verhalen met je delen, luister dan nauwkeurig. Probeer door te vragen om tot de essentie te komen, help waar nodig en sla de belangrijkste informatie op in die denkbeeldige kluis. Níémand hoeft dit verhaal ooit te horen. Het is met jóú gedeeld. Als de deler het met anderen wil delen, doet hij dat zelf. Je bent geen doorgeefluik; doe niet alsof je dat wel bent.

De uitdaging is: met anderen spreken zonder verkeerde intenties. Vaak hebben we de gewoonte om een mening te vormen over wat ons verteld is. Omdat we het moeilijk kunnen verwerken en niet genoeg leiderschap tonen, willen we onze mening met anderen delen in de hoop dat die bevestigd wordt. Maar als iemand je in vertrouwen neemt en zijn verhaal met je deelt of je gewoon ‘iets kleins’ vertelt, waarom moet je daar dan per se wat van vinden? Je kunt ervoor kiezen om het gewoon binnen te laten komen zonder dat je er verder wat mee moet. Dit helpt je om het voor jezelf te houden, de plek waar het bedoeld is om te blijven.

Het raakt me altijd als ik iemand, al dan niet negatief, over een ander hoor praten. Dan vraag ik me af: praat hij ook zo over mij zodra ik wegloop? Daarom vertel ik die persoon slechts wat hij van mij aan de rest van zijn wereldje mag verkondigen. Zo heb ik in de afgelopen jaren letterlijk positieve informatie over mijn ontwikkeling of onderneming verspreid door die strategisch aan ‘grootverkondigers’ te vertellen. Maar, als tip: als je vriendschappen of krachtige relaties wilt opbouwen, zorg dan dat je integer bent.

Praten over anderen of niet doen wat je zegt, is niet het enige dat de integere van de niet-integere onderscheidt.

Eerlijk zijn

Eerlijk zijn tegen mensen maakt je integer. Iemand vertellen wat je echt vindt, gebaseerd op jouw bevinding zonder die ander te kwetsen of te veroordelen, biedt een krachtig fundament om relaties op te bouwen. Zeg nou zelf: het is toch geweldig als je alles met iemand kunt delen en zonder negatieve bijsmaak een mening krijgt die bedoeld is om je verder te helpen? Dat creëert mogelijkheden om je te ontwikkelen en te groeien als persoon. Dat zorgt voor een vertrouwensband, omdat iemand de moeite doet om je te helpen bouwen, niet om je te pleasen.

Begrijp me niet verkeerd: ik stimuleer niet dat je jouw mening of advies aan iedereen moet verkondigen. Nee, alsjeblieft niet. Vaak kun je beter zwijgen.

Wees voorzichtig met je woorden

Aanschouw wat er speelt, hoor de woorden, voel de energie, bekijk de uitdrukkingen, besef de impact van ieder woord of iedere handeling. Zie dat woorden mensen maken of breken. Besef dat je iemand voor zijn leven kunt tekenen met wat jij zo nodig moet zeggen. Vaak denk ik: we kunnen beter wat introverter door het leven gaan om de kwaliteit ervan te verbeteren.

Is er ooit iets tegen jou gezegd waar je nu nog last van hebt? Schrijf eens vijf zinnen op die een stukje van ‘jouw zijn’ hebben beperkt – en ook vijf zinnen die het hebben verbeterd.

Besef nu wat de impact van woorden is. Committeer je eraan dat je vanaf nu betrouwbaar bent. Bouw mensen op met je woorden; breek hen niet af. Zeg alleen wat nodig is om je omgeving op te bouwen of te behoeden. De rest is niet zo interessant.

Krachtige leiders zijn integer.

‘If we keep doing what we’re doing, we’re going to keep getting what we’re getting.’ – Stephen Covey

Als krachtige leider moet je helder hebben waar je op dit moment staat en waar je vandaan komt. De ervaring die je hebt opgedaan is nuttig: je kunt erdoor groeien. Krijg voor jezelf en je organisatie duidelijk waar je naartoe wilt.

De kern is dus doelen stellen. Laten we dit hoofdstuk insteken als een DOE-hoofdstuk. Want heel eerlijk: alleen als jij aan de slag gaat, kom je tot andere resultaten.

Krachtige doelen stellen

We gaan krachtige doelen stellen, die je ook gaat realiseren. Jij gaat exact doen wat nodig is. Je geeft alles en laat je door niets tegenhouden.

Maak je doelen altijd meetbaar. Als je het resultaat kunt meten, kun je het realiseren. Verdeel je hoofddoel in kleine stapjes. Maak het zó overzichtelijk dat iedereen het zou kunnen uitvoeren. Gebruik geen moeilijke woorden, houd het eenvoudig. Aan ieder doel is een tijdsbestek gekoppeld, ook aan alle subdoelen. Je moet exact weten wanneer je wat hebt gedaan.

Doelen stellen

 1. Bepaal het hoofddoel.
 2. Waarom wil je dit bereiken?
 3. Welke acties moet je ondernemen om dit te bereiken (werk dit uit in subdoelen).
 4. Bepaal wanneer je welke acties hebt ondernomen, totdat je het hoofddoel bereikt hebt.
 5. Bedenk hoe je leven eruitziet als je het hoofddoel bereikt hebt.
 6. Committeer je aan het behalen van dit doel.
 7. Vier je behaalde resultaten, koester het proces.
 8. Herhaal het proces met een nieuw hoofddoel.

Stel je voor dat je elk jaar een aantal hoofddoelen kunt bereiken. Misschien wel elke week. Hoeveel anders zou je leven zijn als je heel bewust kiest waar je naartoe werkt en continu voor ogen houdt waarom dat belangrijk voor je is?

Ik gun je dat je een doelbewust leven leidt waarbij je jezelf iedere keer verrast.

“Krachtige leiders stellen doelen en realiseren ze binnen de daarvoor gestelde tijd.”

‘It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.’ – Theodore Roosevelt

Pieker weinig, besluit wat je gaat doen. Een gouden tip voor veel mensen. Hoeveel tijd besteden we aan piekeren over zaken? Vaak gebaseerd op angst voor dat wat ‘mis’ kan gaan, wat anderen ervan zullen vinden, of je het wel kunt, of het wel het juiste besluit is.

Keuzes moet je gewoon máken, zo snel mogelijk. Het helpt als je niet over al je keuzes hoeft na te denken. Adopteer een aantal principes, stel een aantal grenzen, waardoor je over flink wat opties niet hoeft na te denken.

Als het gaat om ‘levens veranderende’ kwesties, is het wat gecompliceerder. Dan helpt het om tijd in te plannen waarin je alle overwegingen voorbij laat komen. Neem het liefst vroeg in de morgen een uur de tijd. Weeg alle kanten van de situatie af. Bedenk wat de gevolgen zijn; zijn die het risico waard? Neem een besluit, stel doelen en ga aan de slag.

Eindeloos piekeren stoppen

Stop met eindeloos piekeren, het uitstellen van keuzes maken. Erken een probleem, bepaal de oplossing en fiks het. Als er verwachtingen van anderen bij betrokken zijn, manage die dan. Laat niets aan het toeval over, neem leiding over de situatie. Piekeren ontstaat door een gebrek aan leiderschap, neem leiding. Neem besluiten!

“Krachtige leiders nemen weloverwogen en snel besluiten over iedere situatie.”

 

‘You and only you are responsible for your life choices and decisions.’Robert Kiyosaki

Leiders onderscheiden zich van niet-leiders door te allen tijde verantwoordelijk te zijn of anderen aan hun verantwoordelijkheden te houden. Iedereen is ergens verantwoordelijk voor en dat neem je serieus. Er is persoonlijk leiderschap voor nodig om je verantwoordelijkheden na te komen.

Het wordt een immense bende als niemand zijn verantwoordelijkheid op zich neemt. Al te vaak zie je dat mensen die een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben zichzelf over de kop werken door het ontbreken van (persoonlijk) leiderschap. Omdat ze zien dat anderen hun verantwoordelijkheden niet nemen, springen ze in waar nodig, met alle gevolgen van dien. Begrijp me niet verkeerd: ik heb veel respect voor de mensen die altijd ‘te veel’ hooi op hun vork nemen. Maar met dit boek hoop ik ze te helpen de verantwoordelijkheden bij de juiste persoon neer te leggen. Niet om zichzelf altijd maar over de kop te werken. Je moet goed voor jezelf zorgen!

Verantwoordelijk zijn en houden

Een leider neemt zijn verantwoordelijkheden. Eén ervan is: iedereen verantwoordelijk houden voor zijn eigen verantwoordelijkheden. Lees die zin nog een keer. Onthoud dit en ga het toepassen. Houd iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen verantwoordelijkheden.

Je moet een cultuur creëren die verantwoordelijkheid afdwingt, in je relaties, je werk en je organisatie. Die cultuur moet ademen dat iedereen zelf verantwoordelijk is en dat het persoonlijk leiderschap vraagt om ernaar te leven.

Mensen functioneren het beste als ze helder hebben waar ze verantwoordelijk voor zijn en als ze begrijpen wat er van hen verwacht wordt.

Iedereen moet zichzelf kennen, elkaar kennen, weten welke verantwoordelijkheden er zijn en welke zij hebben.

Zorg voor de juiste begeleiding en stimuleer mensen om te groeien in persoonlijk leiderschap.

Waak voor de slachtoffermentaliteit

Het tegenovergestelde van verantwoordelijkheid nemen is een slachtoffer zijn. Alsof alles je zomaar overkomt. Je kon er niets aan doen; je bent zielig en de schuld ligt altijd bij iemand anders.

Heb jij (on)bewust ook een slachtoffermentaliteit ontwikkeld op bepaalde gebieden in je leven? Neem even de tijd om hierover na te denken. Het kan simpelweg van alles zijn:

Ja, maar ik ben niet zo goed in leren. Ik heb ADHD. Ik heb chaos in mijn hoofd. Het zit nou eenmaal in de familie. Ik werd vroeger gepest. Mensen nemen me niet serieus. Ze begrijpen me niet. De docent kan niet goed uitleggen. Mijn baas gunt het me niet. Geen van mijn collega’s mag me. Etc.

Wees je er bewust van dat zulke kleine verhaaltjes je enorm kunnen belemmeren. Een slachtoffertje toelaten in je denken, gaat je waarde en leiderschap altijd in de weg zitten.

Aanwezig? Oké. Neem nu het besluit dat elke slachtoffermentaliteit absoluut een leugen is. Wees eerlijk tegen jezelf. Kies ervoor om van waarde te zijn vanaf dit moment. Neem afscheid van het slachtoffer, neem de volle verantwoordelijkheid.

Sorry, je bent niet zielig

Mijn bedoeling is je te helpen om een krachtige leider te zijn. Dan moet je afrekenen met het slachtofferschap. Je bent geen slachtoffer! JIJ beslist dat je jezelf een slachtoffer vindt. We maken allemaal nare dingen mee in het leven. Maar we besluiten zelf hoe we ermee omgaan. Gun jezelf om echt jezelf te zijn. Stop met het koesteren van slachtofferschap.

 

“Krachtige leiders nemen hun verantwoordelijkheden en houden anderen aan hun verantwoordelijkheden.” – Joël van Amerongen

 

Je kunt alleen een krachtige leider zijn als je je bewust bent van waar je nu staat, wie je bent, waar je naartoe wilt en hoe het zit met alle kenmerken die we in dit boek behandelen. Wees je bewust van je manier van omgang met anderen en jezelf, van je denk- en gedragspatronen.

Van onbewust naar bewust

We beginnen bij het begin. Het feit dat je dit leest zegt dat je ergens al (on)bewust mee bezig bent. Er is een verlangen in je om een ander resultaat te krijgen in je leven en je begrijpt dat daar andere acties voor nodig zijn. Door dit verlangen te omarmen, ga je er bewust mee bezig. Dit stukje bewustwording is de eerste stap richting een ander resultaat.

Stap één heb je dus al gezet! Gefeliciteerd.

Op dit moment kun je het besluit nemen om een bewust leven te gaan leiden. Een bewuste keuze om leiding te geven aan jezelf, of juist aan anderen.

Bewust van waar je nu staat

Wees je bewust van waar je op dit moment staat in je leven, om de kenmerken zo goed mogelijk te implementeren.

“Krachtige leiders leven een bewust leven en maken bewuste keuzes.”

Werk (eerlijk) uit hoe het ervoor staat, bijvoorbeeld wat betreft je:

 • geluksbeleving;
 • mentale gesteldheid;
 • fysieke gezondheid;
 • benutting van volle potentie;
 • financiën (vermogen, schulden, inkomsten);
 • materialistische bezittingen;
 • relaties, familie en vriendschappen;
 • mate van leiding die je aan jezelf geeft;
 • rol als partner en ouder;
 • rol als ondernemer of werknemer;
 • carrièrevoortgang;
 • staat van bewustzijn.

Vervolgens moet je je bewust worden van waar je naartoe zou willen. Wat zou je het liefste antwoorden op bovenstaande vragen?

Wees eerlijk tegen jezelf. Geef je leven zoals je het nu beleeft een cijfer op een schaal van 1 tot 10 en bepaal of dit naar wens is. Durf jezelf te confronteren met de realiteit. Misschien leef je het leven zoals je dat wilt, misschien ben je teleurgesteld in jezelf. Misschien vind je het allemaal wel prima. Laat me je één ding vertellen: het doet er niet toe! Als jij het jezelf en je omgeving gunt om je volle potentie te benutten, dan is het tijd voor andere acties vanuit bewuste keuzes.

Op welke gebieden is het nodig om je bewust te zijn om betere resultaten te krijgen? Wat is daarvoor nodig? Leiderschap! Het is tijd dat je leiding gaat geven aan jezelf en anderen.

Dit is het moment om dat besluit te nemen!

‘Ik besluit dat ik bewust leiding ga geven aan mezelf op het gebied van (….). Dit doe ik omdat ik erken dat hierop een beter resultaat nodig is.

Hiervoor is het nodig om een krachtige leider te zijn. Ik zal doen wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Mijn commitment is serieus. Ik ga dit resultaat realiseren. Dat is belangrijk voor me om de volgende reden(en): (…).

Ik ben een leider!’